MŠ Holohlavy
Mateřská školkaHolohlavy

Třídy - zaměstnanci

Třídy:


1. Motýlcitřída MOTÝLCI

2. Beruškytřída BERUŠKY

 •  děti zpravidla od 3 do 4, případně 4,5 let věku, kontaktní e-mail pro omlouvání dětí:

3. Sluníčkatřída SLUNÍČKA

 • děti zpravidla od 4,5 do 6 nebo 7 let, kontaktní e-mail pro omlouvání dětí:

Zaměstnanci: 

 1. pedagogický personál
 • Bc. Gabriela Baluchová - ředitelka 
 • Renáta Smotlachová - učitelka
 • Jana Hofmanová - učitelka
 • Lenka Kerhartová - učitelka
 • Veronika Horáková - učitelka
 • Eliška Jelínková - učitelka
 • Iveta Škarytková - asistent pedagoga, školní asistent
 • Monika Adámková - asistent pedagoga, učitelka
 • Klára Chytráčková - asistent pedagoga

    2. provozní personál

 • Petra Vojtěchová - školnice, pomocná kuchařka, VŠJ (zástup)
 • Romana Pleskotová - kuchařka
 • Simona Součková - vedoucí školní jídelny, kuchařka
 • Lucie Peřinová - uklízečka - zástup za nemoc