MŠ Holohlavy
Mateřská školkaHolohlavy

O školce

Naše  mateřská škola se nachází v obci Holohlavy (mezi Hradcem Králové a Jaroměří) a je umístěna v samostatné, dobře udržované budově v těsném sousedství s parkem. Ten v současné době, stejně jako plochy kolem budovy školky proicházejí rekonstrukcí.

Od  1.9. 2011 jsme  trojtřídní mateřská škola, nejvyšší povolený počet zapsaných dětí je 68.


V . 1. třídě, Motýlci, se vzdělávají děti zpravidla mladší 3 let.

Ve 2. třídě, Berušky, se vzdělávají děti zrpavidla od 3 do 4, případně 4,5 let věku,

Ve 3. třídě se vzdělávají děti zpravidla od 4,5 do 6 nebo 7 let.


Budova školky je vytápěná ústředním topením na zemní plyn a má vlastní kuchyň. Mateřská škola je 3 třídní.
Děti pracují, cvičí a hrají si ve 2 větších a 1 menší třídě  a 2 velkých, pro pohybové aktivity, dobře vybavených prostorných hernách.

K odpolednímu odpočinku slouží  dětem z 1. třídy herna, lehátka se rozhkládají, děti z 2 třídy odpočívají v ložnici a nespavci si hrají v přilehlé herničce,  děti ze 3. třídy mají relaxační program na molitanových matracích v herně v 1. poschodí.  Podle své potřeby spí,  "nespavci" krátce odpočívají a pak si jdou hrát do vedlejší třídy.

V MŠ probíhá celoročně výuka anglického jazyka podle metody Wattsenglish u dětí ve 2. a 3. třídě. Výuka angličtiny je bezplatná.

Stravování je zajištěno 3x denně dopolední a odpolední svačinou a obědem. Děti se stravují  v jídelně.

Pro pobyt dětí venku slouží převážnou většinu roku rozlehlá školní zahrada, vybavená průlezkami, pískovišti, domečky a zahradním nábytkem. Součástí zahrady je i ovocný sad a záhony, tato část louží pro environmentální vzdělávání dětí. Díky členitému terénu lze v zimě na zahradě sáňkovat a bobovat.
Mimoto využíváme sportovní hřiště U svatých a nebo hřiště ve školním parku.

Provozovatelem mateřské školy je Obecní úřad Holohlavy.

Ve školním roce 2022-23 vzdělávání zajišťuje 6 učitelek , s péčí o dětí vypomáhají 2 asistentky pedagoga, a je také zřízena na část úvazku funkce školního asistenta, hrazená z projektu Šablony III - Personální podpora - Mateřská škola, Holohlavy, financovaného z fondů EU a MŠMT. V 1. třídě dále vypomáha pedagog na DPP splňující kvalifikační předpoklady asistent pedagoga.

O úklid a drobnou údržbu zajišťují školnice a uklízečky a stravování kuchyňský personál.

Pedagogové:

1. třída:  Renáta Smotlachová, řed. školy

              Veronika Horáková, uč.

               Klára Chytráčková, školní asistent , DPČ 30%(pedagogická podpora hrazená z projektu EU -Šablony III.  )

2. třída: Jana Hofmanová. uč.

               Bc. Gabriela Baluchová, uč.

               Lenka Jochovičová, asistent pedagoga

3. třída:  Lenka kerhartová, uč.

               Eliška Jelínková, uč.

               Iveta Škarytková, asistent pedagoga

 

Provozní personál: 

Petra Růžičková,  školnice, pomocná kuchařka, VŠJ zástup

Romana Pleskotová, kuchařka

Simona Součková, vedoucí školní jídelny a kuchařka

Lucie Peřinová, uklízečka - zástup za nemoc


Provoz školy je od 6.30 - 16.30h

Výše "školného" : 400,-Kč/ 1 měsíc

Ceny za stravování  :

Dítě  3 ( příp.2) - 6 let

 • celodenní stravné  43,-Kč   (přesnídávka 9,-Kč, oběd 25,-Kč , odpolední svačina 9,- Kč) /1 den
 • polodenní stravné  34,-Kč   (přesnídávka 9,-Kč , oběd 25,-Kč)

Dítě , které v daném školním roce dosáhne věku 7 let ( děti s odkladem povinné školní docházky)  

 •  celodenní stravné 45,-Kč ( přesnídávka 10,-kč, oběd 26,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč)
 • polodenní stravné  36,-Kč ( přesnídávka 10,-Kč , oběd 26,-Kč). 

 

Režim dne:

6:30 - 8:30   scházení dětí, volné hry, uvítání v   komunitním kruhu, ranní cvičení  (děti pčicházejí do MŠ nejpozději do 8.00h)

8:00 - 8:45    hygiena, přesnídávka po jednotlivých třídách

8:30- 9:45    dopolední řízené činnosti

9:00 - 11:00   pobyt venku 1. třída

9:30-11:30     pobyt venku 2. třída

9:45 - 11:45   pobyt venku 3. třída

11:00  - 11:30  oběd 1. třída

11:30 - 12:00  oběd 2. třída

11: 45 - 12:15  oběd 3. třída                                

 11:30 -  14:30  odpolední odpočinek 1. třída, hry nespavci , hygiena, svačina

12:00 - 14:30   odpolední odpočinek 2. třída, hry nespavci,  logopedická prevence a IP, hygiena, svačina

12:15 - 14:30    odpolední odpočinek 3. třída, hry nespavci , logopedická operevence a IP, hygiena, svačina

14:30 -  16:30  odpolední hry, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě


Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich  osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

Mateřská škola, Holohlavy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • datové schránky: w7jkrg3
 • emailem na adresems.holohlavy@seznam.cz
 • nebo poštou na adrese: Školní 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Helena Michková, tel. č. 603 843 537, email: kuthanova.helena@gmail.com

Informace o zpracování osobních údajů:

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.

2. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu                           
 • popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky                   
 • datum zahájení vzdělávání v MŠ; údaje o průběhu vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte                   
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou,  o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

3. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem či není nutné ke splnění účelu (mzdy zaměstnanců, účetnictví).

4. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona a podle zvláštních zákonů.

5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

6. Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.

7. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

8. Máte právo: 

 • Požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MŠ, Holohlavy jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

9. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

O školce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3 4
5 6 7
1
8 9 10 11
12 13
1
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Počasí

dnes, pondělí 5. 6. 2023
slabý déšť 20 °C 10 °C
úterý 6. 6. polojasno 20/10 °C
středa 7. 6. slabý déšť 21/13 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 24/10 °C

Svátek

Svátek má Dobroslav